Kort om Alkemit AB

Alkemit är ett ungt IT-bolag i stark tillväxt. Bolaget koncentrerar sig runt arbete med olika standardsystem. Vår organisation är en kombination av extremt affärsfokuserade personer och personer med ett brinnande intresse för modern mjukvaruutveckling och ny teknik. Kundbasen omfattar såväl stora företag som offentliga organisationer, med en sak gemensamt, de är alla informationsintensiva organisationer med höga krav på effektivitet, säkerhet och kvalitet. 


Vi strävar efter att leverera helhetslösningar och spetskompetens till organisationer med höga krav på kunskap inom de system vi levererar både tekniskt och verksamhetsmässigt.


Med helhetslösningar menar vi att vi skall kunna hjälpa organisationer med allt från implementation av system till långsiktig support och förvaltning av de lösningar vi levererar. Den huvudsakliga anledningen till vår starka tillväxt är att huvuddelen av vår personal består av seniora konsulter med mer än tio års erfarenhet av att jobba med standardsystem. Vi är övertygade om att förståelse för den verksamhet våra lösningar skall vara i är en nyckelfaktor för bra projekt därför lägger vi stor vikt vid att kunna leverera spetskompetens inte bara tekniskt, vi önskar även att kunna hjälpa kunder som har höga krav på verksamhetskunskap genom våra erfarna verksamhetskonsulter. Förutom vår vilja att var specialister inom våra lösningar vill vi vara enkla att samarbeta med både för våra kunder och partners. 


Alkemit har kontor i Stockholm, Västerås och Örebro. 

Våra partners

Formpipe

Formpipe software AB levererar system för dokument och ärendehantering de är mycket framgångsrika i offentligsektor men de flesta av deras produkter passar lika bra i privata näringslivet. Nedan beskrivs några av deras produkter kort.


  • Platina. Ett heltäckande dokument och ärendehanteringssystem som är marknadsledande bland svenska myndigheter
  • W3D3: Ett heltäckande dokument och ärendehanteringssystem som är marknadsledande bland svenska kommuner
  • LTA. Ett modernt e-arkiv enlig OAIS modellen

Artvise AB

Artvise AB är en svensk av leverantör kundcenter och kontaktcenterlösningar. Nedan beskrivs några av deras produkter kort.


  • Artvise kundcenter: En modern kundcenterlösning med många avancerade funktioner som hjälper kundcenter att bli effektiva.
  • Artvise Contact center: Låter kunder nå organisationen genom att använda den kanal som är mest bekväm för dem. Artvise Contact Center är en plattform som är enkel att använda och som används för att enkelt hantera alla kontaktkanaler inklusive telefoni och sociala medier med ett enhetligt gränssnitt och säkerställer samtidigt att deklarerade servicenivåer uppfylls.
  • E-tjänster: en färdig e-tjänsteportal för kommuner och myndigheter

Flowfactory

Ett lowcode system som dramatiskt förkortar processen att bygga specialsystem och låter personer med liten IT kunskap själva bygga och förvalta sina system.