Kort om Alkemit AB

Alkemit är ett IT-bolag i stark tillväxt. Bolaget koncentrerar sig runt utveckling,  support,förvaltning och implementering av system. Vår organisation är en kombination av extremt affärsfokuserade personer och personer med ett brinnande intresse för modern mjukvaruutveckling och ny teknik. Kundbasen omfattar såväl stora företag som offentliga organisationer, med en sak gemensamt, de är alla informationsintensiva organisationer med höga krav på effektivitet, säkerhet och kvalitet. 


Vi strävar efter att leverera helhetslösningar och spetskompetens till organisationer med höga krav på kunskap inom de system vi levererar både tekniskt och verksamhetsmässigt.


Med helhetslösningar menar vi att vi skall kunna hjälpa organisationer med allt från implementation av system till långsiktig support och förvaltning av de lösningar vi levererar. Den huvudsakliga anledningen till vår starka tillväxt är att huvuddelen av vår personal består av seniora konsulter med mer än tio års erfarenhet av att jobba med standardsystem. Vi är övertygade om att förståelse för den verksamhet våra lösningar skall vara i är en nyckelfaktor för bra projekt därför lägger vi stor vikt vid att kunna leverera spetskompetens inte bara tekniskt, vi önskar även att kunna hjälpa kunder som har höga krav på verksamhetskunskap genom våra erfarna verksamhetskonsulter. Förutom vår vilja att var specialister inom våra lösningar vill vi vara enkla att samarbeta med både för våra kunder och partners. 


Alkemit har kontor i Stockholm, Västerås och Örebro. 

image23

Kvalitet framför allt

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt dagliga arbete för att säkerställa att vi ger den kvalitet våra kunder behöver. Kvalitet måste byggas in från början, följas upp löpande och hela tiden förbättras. Det är dessa små ständiga förbättringar och vår strävan att alltid hitta bättre sätt att jobba som gör att vi ger våra kunder den bästa kvalitet vi bara kan.

Kvalitetspolicy

Vi arbetar ständigt för en bättre kvalitet genom:

 • en samarbetskultur som säkerställer varje leverans till kunden,
 • att alla medarbetare har kunskap och är engagerade för att ge kunden bästa möjliga leverans,
 • att alltid tydliggöra krav och förväntningar tillsammans med våra kunder,
 • att utvärdera våra uppdrag både internt och tillsammans med kund,
 • en väl genomarbetad metod för kvalitetssäkring i alla steg i leveranserna,
 • en konstruktiv dialog med våra partners, samt 
 • att ledning och medarbetare driver ett årligt förbättringsarbete baserat på fakta och riskanalyser 

Miljöpolicy

Vi arbetar för att skydda miljön genom:

 • att alla medarbetare är engagerade och har kunskap för att tillämpa våra och våra kunders miljökrav i sitt arbete,
 • att alltid tydliggöra möjligheter att skydda miljön tillsammans med våra kunder,
 • en konstruktiv miljödialog med våra partners,
 • en väl genomarbetad metod för miljösäkring av våra inköp så att resursförbrukningen minskar och återvinningsgraden ökar,
 • att välja tåg och buss framför flyg och bil när vi inte kan välja distansmöte,
 • att ledning och medarbetare driver ett årligt arbete med att förbättra miljöarbetet i företaget, samt 
 • att följa tillämpliga miljölagar. 

Våra partners

image24
image25
image26
image27

Formpipe

Formpipe

Formpipe

 Formpipe är ett programvarubolag inom Enterprise Content Management (ECM). De utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Formpipe Software AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm 


 • Platina. Ett heltäckande dokument och ärendehanteringssystem som är marknadsledande bland svenska myndigheter
 • W3D3: Ett heltäckande dokument och ärendehanteringssystem som är marknadsledande bland svenska kommuner
 • LTA. Ett modernt e-arkiv enlig OAIS modellen
  Lär mer: www.formpipe.se

UiPath

Formpipe

Formpipe

UiPath är en av världens största leverantörerar av plattformar för RPA Robot Process Automation. Läs mer på www.uipath.com


Flowfactory

Flowfactory

Flowfactory

 Flowfactory är en svensk low-code plattform för kraftfulla affärsapplikationer - den första av sitt slag i Norden. Bolaget är i stark tillväxt och på plattformen finns idag på   

Om low-code

Low-code är en snabbväxande, molnbaserad teknik som ökar hastigheten för applikationsutveckling, konsolidering och moln-migrering. Analysföretagen Gartner och Forrester kallar low-code en global megatrend som dramatiskt accelererar företagens digitala resor, och förutspår att den globala low-code marknaden växer med ca 50% per år de kommande åren.

På en low-code plattform kan du bygga skräddarsydda affärsapplikationer upp till 10 gånger snabbare jämfört med traditionell utveckling. Applikationer byggs genom att “dra-och-släppa” färdiga moduler. Det går även att lägga till egenutvecklad kod för specialanpassningar och smarta integrationer.

Tack vare plattformens bredd kan den agera som ett agilt standardsystem för applikationsutveckling, tight integrerat med övriga system. På så sätt kan plattformen hjälpa till att harmonisera i applikationsportföljen över tid. svenska och internationella kunder, både  från både privat och offentlig sektor. Bolaget har sitt huvudkontor på Riddargatan i Stockholm 

Läs mer här. www.flowfactory.se

www.lowcode.se

Artvise AB

Flowfactory

Flowfactory

Artvise AB är en svensk av leverantör kundcenter och kontaktcenterlösningar. Nedan beskrivs några av deras produkter kort.


 • Artvise kundcenter: En modern kundcenterlösning med många avancerade funktioner som hjälper kundcenter att bli effektiva.
 • Artvise Contact center: Låter kunder nå organisationen genom att använda den kanal som är mest bekväm för dem. Artvise Contact Center är en plattform som är enkel att använda och som används för att enkelt hantera alla kontaktkanaler inklusive telefoni och sociala medier med ett enhetligt gränssnitt och säkerställer samtidigt att deklarerade servicenivåer uppfylls.
 • E-tjänster: en färdig e-tjänsteportal för kommuner och myndigheter
  Läs mer:www.artvise.se