Vårt erbjudande

Helhetslösningar

image56

Alkemit stävar efter att arbeta med olika standardprogramvaror för att kunna leverera kostnadseffektiva lösningar till våra kunder. 


Vi bygger hela vår existens på att vara kunniga i de systemlösningar vi levererar. 

Vår ambition är att kunna sköta allt inom de områden vi arbetar, dvs vi vill kunna leverera tjänster inom följande områden:

 • Förstudier inför implementeringar
 •  Implementeringar inklusive:
  • Installation 
  • Konfigurering
  • Migrering av data
  • Integrationer mot andra system 
  • Test/Testledning
  • Utbildning


Support och förvaltning

image57

Vi arbetar enligt strukturerade metoder för att kunna hjälpa våra kunder att få en kostnadseffektiv support och förvaltning.


Alla kunder jobbar med deras kundteam som känner till kunden miljöer och rutiner. Dessa kundteam är kända för kunderna. Kommunikationen med teamen sker på flera olika sätt. Antingen genom er personliga service manager eller vid mer brådskande ärenden genom vår ärendeportal. På så sätt hanteras alla era ärenden på ett personligt sätt utan att vara personberoende.


Kompetenser

image58

Alkemits kompetenser har mycket god kunskap inom de system de arbetar med. Vi strävar efter att vara bäst i klassen inom alla aspekter av vår leverans. Detta innebär att vi avsätter medel för att våra konsulter och medarbetare ska kunna hålla sig uppdaterade på det senaste som händer inom de områden de jobbar med. 


Vi är övertygade om att det är just vår kunskap i kombination med vår vilja att ta ansvar för våra leveranser och projekt som skiljer oss från övriga konsulter på samma marknad.

Leveransformer

image59

Alkemit strävar efter att arbeta så effektivt som möjligt i våra leveranser därför arbetar vi helst i team där vi supportar och förvaltar våra kunders system på ett strukturerat sätt. Vi tror inte att det är möjligt för en person att besitta all den kunskap som kan komma att behövas i förvaltning eller nyutveckling av komplexa system därför utför vi helst vårt arbete från våra egna kontor som har en anpassad arbetsmiljö för systemutvecklare och där det finns en omgivning av flera experter som kan delta i eventuell problemlösning. 


Givetvis kan det vara motiverat att vara på plats hos kunderna för att få full förståelse för de lösningar som efterfrågas vi tillbringar därför en hel del tid ute hos våra kunder allt efter den enskilde kundens behov.

Offshore

image60

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med team i Ukraina och vi har en ambition att tillgängliggöra den fantastiska resurs av IT-specialister som finns i landet för våra kunder. 


Historiskt har vi genomfört 100 tals lyckade offshoreprojekt och hjälpt olika företag att sätta upp och styra högpresterande utvecklingsteam. Vi vill med vår erfarenhet hjälpa våra kunder genom hela processen att få effektiva leveranser.