Alkemit AB

Digitaliserar offentlig sektor

image18IT-konsulter med fokus på standardsystem

 Alkemit är ett IT-bolag i stark tillväxt. Bolaget koncentrerar sig runt utveckling och implementering av  standardsystem. Vår organisation är en kombination av extremt affärsfokuserade personer och personer med ett brinnande intresse för modern mjukvaruutveckling och ny teknik. Kundbasen omfattar såväl stora företag som offentliga organisationer, med en sak gemensamt, de är alla informationsintensiva organisationer med höga krav på effektivitet, säkerhet och kvalitet 

Kort om Alkemit

Offentlig sektor

Våra  konsulter har lång erfarenhet från offentlig sektor och  känner till de krav som ställs på tillgänglighet, diarieförning, arkivering  OSL, GDPR mm. 

Dokument och Ärendehantering

Vi är partners med Formpipe och har ett stort antal konsulter som kan deras Produkter, Platina, W3D3, LTA, och Quality control.

Införande av standardsystem

Vi har lång erfarenhet av hur man inför och anpassar  standardsystem och har projekt och leveransmodeller som stödjer ett säkert införande av de produkter vi jobbar med 

Offshore leveranser

Alkemit har lång erfarenhet av att sätta upp och styra offshore projekt .

Kvalitet i leveransen

Alkemit arbetar hårt på sina processer för oss är det naturligt att sikta på ISO certifieringar inom kvalitet, miljö och Informationssäkerhet. 

Arbeta hos Alkemit

Alkemit arbetar i en branch som befinner sig i stark tillväxt och vi söker ständigt professionella medarbetare och välkomnar både nyutexaminerade och seniora konsulter, för att hålla en hög kvalitet mot våra kunder testar vi kunskapsnivån hos alla sökande med egenutvecklade testmodeller.